õigusaktid

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse õigusaktid  Riigi Teatajas    

Lääne-Nigula Vallavolikogu õigusaktid Riigi Teatajas

Lääne-Nigula valla asutuste asjaajamiskord

 

Blanketid
 

Haridus   ja   kultuur     


► Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamine  - TAOTLUS

►  Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamine  -  TAOTLUS   

Avaliku ürituse korraldamiseks  -  TAOTLUS

► Sõidukaardi taotlemine - AVALDUS

 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 

► Koduteenuste osutamine Lääne-Nigula vallas -   TAOTLUS

► Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel  -  AVALDUS  

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine   -  TAOTLUS 

Lapsehoiuteenuse osutamine Lääne-Nigula vallas -    TAOTLUS  

 

Maakorraldus

 

► Raieloa taotlemine-  TAOTLUS

► Hoonestusõiguse seadmine  -  AVALDUS

 

Ehitus   ja   planeerimine

 

► Lääne-Nigula valla kaevetööde -   TAOTLUS

► Ehitisregistri   BLANKETID  

► Riigilõivude määrad   (ehitusseadusliku alusel alates § 331)

Riigilõiv tuleb tasuda Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole:


EE021010602005778000 SEB Pank
EE622200221043583266
Swedbank
EE831700017003565658 Nordea
EE513300332173430000 Danske


ETTEVÕTLUSE   TOETAMINE

 

► Messi- ja laadatoetus      TaotlusDOC

► Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse taotlus / Võrguettevõtja taristuga liitumine      TAOTLUS, DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee